Lagledere

Hver krets registrerer så raskt som mulig navn på lagleder her.
7. april sender vi ut lister/oversikt over påmeldte løpere til kontaktperson i kretsen/lagleder.
Listene skal returneres til arrangør med puljeplassering senest 9.april.2024.

Lagleder er ansvarlig for innsending av og endringer av puljeplasseringer. 
Korreksjoner i puljeinndeling kan skje på rennkontoret inntil 15 minutter før hvert lagledermøte.